سیاســی

.

آیا امید در دلفان زنده است؟(ویژه انتخابات)

هنوز خاطره تلخ (شکست) انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دلفان از اذهان مان پاک نشده است که این سرزمین باستانی و مأوای اصلی مهرورزان خود را برای انتخاباتی دیگر مهیا می‌کند انتخاباتی که اگر همان سناریوی (قومیت‌گرایی) انتخابات مجلس برای آن تکرار شود باید بر آن درد گریست…

بیشتر بخوانید »

نقش ایران و ایرانی در اولین ها

 آیا تا کنون میدانستید که … آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند. آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان. آیا میدانید : اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را …

بیشتر بخوانید »

عکس پدر رضاخان(پدربزرگ محمدرضاپهلوی)!

به عکس قاتل ناصرالدین شاه یعنی میرزا رضای کرمانی که در صحن شاه عبدالعظیم در شهر ری، ناصرالدین شاه را به گلوله بست، نگاه کنید. این عکس را همه دیده‌اند. میرزا رضا در حالی که زنجیر شده است، سر زنجیر را یک امنیه سیه چرده به دست دارد… نسیم دلفان …

بیشتر بخوانید »