گرامیداشت هفته تربیت بدنی و فراغت بانوان با ورزش ۲۳ مهر ماه به همت مسئولین هیات تیراندازی شهرستان و با حضور مربی و داور فدراسیون، آقای ناصر ندری، یک دوره آموزشی رایگان برای بانوان شاغل و نائب رئیسان هیاتهای ورزشی شهرستان برگزار گردید.
این کارگاه با حضور آقای امامی رئیس هیات تیراندازی و خانم دارایی زاده مسئول ورزش بانوان شهرستان و ۲۲ نفر از بانوان برگزار گردید.

🔘شایان ذکر است که مسئولین تیراندازی در هفته آتی مسابقه‌ای ویژه ی نشاط و تندرستی مادران و دختران برگزار خواهند کرد.