دلفان سینه ای مالا مال از صداقت و عاطفه دارد.

🔸در یک ماه گذشته متاسفانه چند حادثه دلخراش در شهرستان ما اتفاق افتاد که موجب نگرانی مردم گشت گرچه وقوع اینگونه حوادث در جامعه دور از تصور نمی باشد اما برای دیار مهربان و پر از عشق و عاطفه شهرستان ما سنگین و غیر قابل تحمل است.

🔸سرزمین ما همواره به مهمان نوازی، صداقت، خونگرمی و دیگر خصلت های نیکو مشهور بوده است؛ نباید حوادثی اینگونه موجب شود که سرمایه گذران اقتصادی را دچار برداشت اشتباه کند.

🔸حقیقتاً شرایط امروز جامعه به لحاظ اقتصادی و معیشتی شرایط سختی است. بحران بیکاری و فقر رنگ و رخسار دیار محروم ما را کدر نموده اما این شرایط نباید منجر به اینگونه حوادث تلخ شود. آسیب و داغ اینگونه حوادث فقط برای خانوادهای مقتول نیست ؛ قاتلین هم عملاً فرصت زندگی آرام در این دنیا را از دست داده اند. تا کی می توانند در خفا زندگی کنند.
مردم شهر و دیار مهربان ما هم از اینگونه حوادث آسیب می بینند، اگر چهره شهر ما اینگونه خدشه دار گردد. فردا جدای از سیستم دولتی در بخش های خصوصی، بکارگیری فرزندان ما با سختی مواجه می شود، لذا جلوگیری از اینگونه حوادث یک وظیفه عمومی است وهمه باید احساس مسئولیت کنند.

🔸اما در بُعد دولتی چند موضوع قابل طرح است:
سالهاست دلسوزان به این دیار در جلسات و در جراید و در تریبونها صدای محرومیت دلفان را علی رغم پتانسیل توسعه بخصوص در بخش کشاورزی و دامپروی و صنعتی فریاد می زنند.

🔸آقایان مدیران کل در جلسات گوناگون بر این محرومیت صحه می گذراند اما عملکرد آنان در جهت رفع محرومیت قابل لمس نیست و از این بابت گله مندیم ؛ برخی از اینگونه حوادث تلخ ریشه در بیکاری ، فقر و… دارد. امیدواریم مدیران استانی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه با نگاه ایجاد کار و اشتعال در شهرستان ما و تخصیص اعتبارات و هدایت بخش های خصوصی جدیت بیشتری داشته باشند.

🔸لازم میدانم مطلبی را هم خطاب به شورای تامین استان عرض کنم: شما بخوبی میدانید که علی رغم مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی بزرگترین امید مردم وجود امنیت است که تلقی درست و منطقی می باشد. اگر خدای نخواسته این امنیت تحت هر عنوانی خدشه دار گردد دیگر امیدی برای مردم نمی ماند.

🔸نکته اخر اینکه برخی از مسئولین انگار دیواری کوتاه تر از اصناف پیدا نکردند و میخواهند آنها را مقصر جلوه دهند. تجمیع صنف طلا فروشان کار درستی است اما بر قراری امنیت در سراسر شهر و روستا ها متولی خاص خود را دارد. هر کس باید وظیفه خود را انجام دهد.

✍🏻علی محمد نظری