دوشنبه , ۱۱ مهر ۱۴۰۱

گزارش تصویری از جشن انقلاب در بیست دوم بهمن ماه در دلفان

راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور روز جمعه در شهرستان دلفان‌استان لرستان با شوه خاصی برگزار شد.

🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان
🎥 راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ مردم دلفان لرستان

منبع : خبرگزاری ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.