طبیعت زیبای شهرستان دلفان در تابستان چشم هر بیننده رابه خود خیره می کند.

نسیم دلفان – به گزارش بازتاب ؛ طبیعی فراوانی برخوردار بوده و زیباترین طبیعت هستی را در دل خود جای داده است/ عکاس میلاد اصغری