دزدی و سرقت مسلحانه یک پدیده جهانی است و مختص به ایران و شهر نورآباد نیست ، اما تأمین امنیت محل کسب و کار و محل زندگی شهروندان وظیفه ی حکومت هاست که در بستر نگارش و اجرای « قانون خوب » تحقق پیدا می کند .
✅ با وجود قانون مکتوب در زمینه ی این پدیده ی شوم اجتماعی ، هرروز شاهد سرقت های مسلحانه و یا درگیری های منجر به قتل هستیم که ضمن مخدوش نمودن فرهنگ آن جامعه ، دارای پیامدهای زیانبار روانی و اقتصادی برای مردم خواهد بود که اثرات آن ممکن است سالها طول بکشد تا از چهره ی آن جامعه پاک شود .
✅ جدای از ریشه های جامعه شناختی و روانشناختی این پدیده ی زشت و وحشت زای اجتماعی ، به نظر می رسد قوانینی که تا کنون جهت جلوگیری از جرم و مجازات مجرمین مکتوب و مصوب شده است ؛ دارای بازدارندگی کافی نیستند ؛ شاید دلیل این ناکارآمدی ، تحولات پرشتاب و رو به رشد جوامع بشری در تمام زمینه ها و مواجهه ی انسان با ابزارهای مدرن امروزی و همچنین تغییرات گسترده ی فرهنگی متاثر از فرهنگ غالب جهانی خصوصا سینمای هالیوود و به روز نبودن این قوانین متناسب با این تحولات است .
اگرچه در منابع فقهی و حقوقی قوانین موجود کشورخودمان به صراحت از قطع ید سارق سخن به میان آمده است ، اما در اجرا به سختی می توان مواردی را مشاهده کرد که شاهد قطع دست سارقی بوده باشیم .
✅عدم اجرای قانون خود متأثر از مولفه های گوناگونی است که شرح و تفسیر آن در این گفتار نمی گنجد ، اما شاید مهمترین دلیل عدم اجرای قوانین مربوط به اینگونه جرائم در جامعه ی امروزی، به راه انداختن( #_اعدام نکنید ) در رسانه های فضای مجازی باشد که عمدتا توسط مخالفان سیاسی و معاندان نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد و با مغلطه های سیاسی خود ، مدافع تمام قد مفسده های اجتماعی و تغییر جهت مسائل حقوقی می شوند .
✅ با توجه به افزایش صحنه های جرم و جنایت ، آن هم بدون روتوش و بدون واهمه از پیامدهای فرهنگی؛ اجتماعی، اقتصادی و قضایی آن ؛ بسیار لازم و ضروری مینماید که حداقل در ساختار قوانین مرتبط با این جرایم، تجدید نظر صورت گیرد و نقاط ضعف این قوانین مرتفع گردد و همچنین آیین دادرسی ویژه ای مرتبط با این جرایم تنظیم و ابلاغ گردد ؛ به طوری که در اسرع وقت و بدون تشریفات قانونی فعلی مجرم را به اشد مجازات برساند تا شاید عبرتی برای دیگران شود و از تکرار جرم جلوگیری نماید ، و این مهم وظیفه ی ذاتی نمایندگان مردم در مجلس است که کار قانونگذاری برعهده ی آنان است . البته به شرط اینکه مردم نیز به جای همراهی با (#_ اعدام نکنید) با قانون همراهی کنند.

🖊علی ابراهیمی فعال فرهنگی