چهارشنبه , ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

کریم جامه شورانی/قلم یکی از نعمت های بی بدیل الهی …

ن والقلم و ما یسطرون

سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین شاهد بر قداست و شرافت آن است

بی گمان قلم یکی از نعمت های بی بدیل الهی است که خداوند، موهبت برخورداری از آن را از ازل در سرنوشت آدمی رقم زده است. نوشتار یکی از مهم ترین راه های گسترش معرفت و پرورش فضیلت شناخته می شود و نگارش از کارآمدترین شیوه های تعمیق فرهنگ ناب دینی به شمار می آید. اگر بنا باشد برای انتقال اندیشه از شیوه های هنری کمک گرفت، قلم و نوشته اولین نقش را به عهده دارد که می تواند به عنوان رابط صاحب فکر، باب گفت وگو را با مخاطبان خود باز کند

نویسندگان متعهد و بشردوست که رسالت خود را در قبال اجتماع انسانی و فرهنگ متعالی آن شناخته اند، با بهره مندی هنرمندانه از زبان، خواست ها و آرمان های انسانی را بیان می کنند و با موشکافی قلم رازها می گشایند و ضمن روشن نمودن راه فضیلت و کمال، تاریکی های نادانی را از فضای زندگی آنان می زدایـند و سخـتی ها به تلخی های حـیات را با زلال اندیـشه های حکیـمانه و خیرخواهانه خود گـوارا می سازند.

قلمی که به حق و عدالت متکی و جوهرش، آزادی خواهی و باطل ستیزی باشد،برنده تر و کوبنده تر از هر سلاحی است.

برادر ، رضا محمدی

وزش نسیم امید وهمدلی، در سرزمین مهرو مهرورزی، ونوید شکفتن غنچه های امید وآبادانی آرزوی ما وتحقق آرمانهای نشریه نسیم دلفان  را از محضر حضرت حق خواستارم

                                                                                             کریم  جامه شورانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.