سرپرست آموزش و پرورش لرستان:
🔹از ۱۴۷ هزار و ۲۴۵ دانش‌آموز لرستانی که جامعه هدف (۱۲ تا ۱۸ سال) واکسیناسیون هستند تا ظهر ۱۷ آبان ۶۱ هزار و ۲۳۰ دانش‌آموز پسر و ۶۰ هزار و ۹۷۷ دانش‌آموز دختر با تزریق دوز اول، خود را بر علیه بیماری کرونا واکسینه کرده‌اند.
🔹در برخی شهرستان‌ها مثل #دلفان، الیگودرز و ازنا بالای ۹۵ درصد دانش‌آموزان دوز اول را دریافت کرده‌اند و در مجموع بیش از ۴۶ درصد دانش‌آموزان لرستانی دوز دوم را هم تزریق کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
🔹از جمعیت ۳۴ هزار نفری فرهنگیان استان تا کنون ۹۵ درصد دوز اول و ۵۵ درصد هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.