پیام خطبه‌های نماز جمعه نورآباد / شهرستان دلفان تشنه مدیران تحول گرا و فساد ستیز

پیام نماز جمعه شهرستان دلفان به امامت حجه الاسلام والمسلمین خانی. (۵/شهریور/۱۴۰۰)

🔹 از نگاه ویژه آیت الله دکتر رئیسی به استان لرستان که فرصت حضور استاندار ویژه استان را در بعضی از جلسات هیأت دولت تدبیر کردند نهایت سپاس وآرزوی موفقیت راداریم.

✔️– نیاز می بینیم در آینده این فرصت مهم در اختیار استانداری مردمی،انقلابی،کارآزموده ودرسطح بالائی از دانش قرارداده شود.

🔹امتداد کارآمدی هیئت دولت در انتخاب استانداران، فرمانداران و مدیران ارشد و میانی تجلی می یابد.

✔️– باید به دور از سهم خواهی نامتعارف گذشته وفرصت دادن به جوانان مدیر انقلابی و توانمندشهرستان از این فرصت به نفع مردم کمک بگیریم.

(ما زمانی برای فرصت سوزی نداریم.)

🔹شهرستان دلفان تشنه مدیران تحول گرا، ومبارز با فساد هستند و درمدیت حوزه های کاری صرف فاسد نبودن کافی نیست ما نیازمند به مدیران فسادستیز وعدالتخواه به معنای واقعی هستیم.

✔️– ولذا این مطالبه از جانب مردم، نخبگان حوزه و دانشگاه، اهل اندیشه ، قلم ،تریبون ، رسانه ودلسوزان واقعی نظام باید به جد دنبال گردد.

#روابط‌_عمومی‌_دفتر‌_امام‌_جمعه‌_شهرستان‌_دلفان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.