آخرین خبرها

پیام انتقادی و قابل تأمل شهروند دلفانی درباره دشت خاوه و کاشت سیب زمینی

🔺دشت خاوه و کاشت سیب زمینی
زمین هایی که هزاران سال دیم بودند به لطف پیشرفت تکنولوژی و پمپ های قدرتمند و زیاده خواهی دلالان اکنون کشت سیب زمینی هستند
آب های زیر زمینی را که متعلق به همه نسل هاست به صورت مجاز و غیر مجاز برداشت میکنند.
افسوس از جهل، افسوس از بی تدبیری، افسوس از منفعت طلبی های شخصی، افسوس از عدم مدیریت و نظارت ارگان های مسئول.
همه در برابر نسل آینده و در برابر خودمان و خدا و طبیعت باید پاسخگو باشیم.
بترسیم از روزی که به قول حافظ “روزگار بستیزد”
برای دیدن اداوات کشاورزی و چرای دام ها تصویر را زوم کنید.

#شهروند_خبرنگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.