نسیم دلفان – به گزارش پایگاه خبری یافته، برابر نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، استان لرستان با یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار و ۶۴۹ نفر به عنوان شانزدهمین استان کشور اعلام شد.

بر اساس این گزارش از مجموع جمعیت لرستان، تعداد ۸۹۲ هزار و ۸۸۹ نفر مرد و ۸۶۷ هزار و ۷۶۰ نفر زن هستند که در قالب ۵۰۹ هزار و ۲۵ خانوار زندگی می‌کنند.
در استان لرستان، خرم‌آباد با ۵۰۶ هزار و ۴۷۱ نفر پرجمعیت‌ترین شهر استان است و شهرهای بروجرد با ۳۲۶ هزار و ۴۵۲ نفر و دورود با ۱۷۴ هزار و ۵۰۸ نفر در دوم و سوم هستند.
در این آمارگیری شهر رومشگان و همچنین دوره چگنی کم‌جمعیت‌ترین شهرهای استان هستند.

اعلام نتایج سرشماری سال 1395

در بین استان‌های کشور استان تهران ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر پرجمعیت‌ترین استان در کشور است؛ استان خراسان رضوی با ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر و استان اصفهان با ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر دوم و سوم هستند.
در این آمارگیری استان ایلام با ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر کم‌جمعیت‌ترین استان در کشور است.

سایر آمار استخراج‌شده عبارت است از:
……………….

tavajoh.gif

12