مصوبات مدیریت ستاد کرونای استان لرستان در پی وقوع موج پنجم

استاندار لرستان در جلسه ستاد کرونا استان با بیان اینکه روند شیوع بیماری در استان صعودی شده، افزود: انواع محدودیت ها جهت مقابله با بیماری کرونا در استان برقرار شود.
🔹سید موسی خادمی تصریح کرد: در شهرهای قرمز استان حضور کارکنان به صورت دو سوم دورکاری و در اداراتی که خدمات ضروری وجود دارد بایستی به صورت یک دوم حضور داشته باشند.
🔹وی خاطر نشان کرد: استفاده از ماسک همچنان اجباری است و در ورودی ادارات بایستی این موضوع کنترل جدی شود.
🔹استاندار لرستان با اشاره به اینکه ورود به شهرهای قرمز و نارنجی موجب اعمال قانون ۵۰۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی می شود، افزود: کنترل های لازم توسط پلیس در این زمینه بایستی صورت گیرد.
🔹خادمی اظهار داشت: رستوران ها در وضعیت قرمز از ارائه خدمات در محل خودداری نموده و بایستی به صورت بیرون بر فعالیت کنند.
🔹وی همچنین از همه دستگاه های عضو ستاد کرونا خواستار اجرای محدویت های مشاغل و کنترل هوشمند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.