روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان دلفان با انتشار تصاویر زیر نوشت :

با پای کار آمدن نیروهای محلی و مردمی به کمک مدیریت جهادی توزیع برق شهرستان دلفان و پرسنل اداره و همچنین نیروهای زحمت کش پیمانکار
امروز صبح مورخ ۲۵ / آبان /۱۴۰۰
پس از آنکه امکان جابجایی تیرهای (برق) چوبی به محل روستای دورافتاده و بسیار محروم رهزلی که از روستاهای مناطق محروم دهستان میربگ جنوبی می‌باشد بدلیل نداشتن راه دسترسی مناسب و احتمال سقوط جرثقیل، با یک هماهنگی و تلاش بی وقفه با استفاده از امکانات اولیه اقدام به راه شکافی و تعریض مسیر نمودند که خوشبختانه راس ساعت ۱۳ کلیه تیرها و تجهیزات به محل ارسال و پروژه از رکود خارج شد…