در کمال تاسف در چند روز گذشته در نورآباد دلفان شاهد قتل سه جوان بوده‌ایم و در واقع سه خانواده یا بهتر بگوییم سه قوم بزرگ داغدار جوانان خود شدند.
🔹در این باره جا دارد رسانه‌ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی مطالبه‌گر باشند ؛ باید دید واکنش مسئولین مربوطه نسبت به این اتفاقات ناگوار و قتل این ۳ جوان دلفانی در روزهای اخیر چیست؟
علاوه بر اقتدار و برخورد قاطعانه نیروهای امنیتی که بدون شک می‌تواند در پیشگیری از اینگونه جرائم تاثیرگذار باشد ؛ اما باید سوال کرد آیا مسئولان فرهنگی و همچنین بزرگان و ریش سفیدان اقوام و طوایف در این باره وظایفی ندارند؟

🔹به نظر می‌رسد هر چه سریعتر باید مسئولین امر با ایجاد جلساتی ویژه به طور دقیق‌ و عمیق به آسیب شناسی این بحث بپردازند و صدالبته منظور ما جلسات دارای اثرگذاری است نه جلسات نمایشی و در جهت رفع تکلیف