شهرداری نورآباد و بی اعتنایی به هنر هنرمندان جوان دلفان در سکوت اعضاء شورای شهر

با احترام و آرزوی توفیق روز افزون الهی، برای مسئولین محترم شهرستان دلفان همانگونه که مستحضرید برنامه و بودجه ریزی فرهنگی در کشور، به نسبت سایر موضوعات و مسائل، نمیتواند جوابگوی نیازها و ضرورتهای فرهنگ و هنر مردم در مناطق محروم باشد، حال این برنامه ریزی و تخصیص بودجه و اعتبار، در سطوح پایینتر و در شهرستانهایی نظیر نورآباد، وضعیت بسیار اسفناکتری پیدا میکند، در مقابل یکی از رسالت مدیریت فرهنگی در شهرستانها، تخصیص و جذب اعتبارات در راستای حمایت از تولیدات هنری و آثار هنرمندان بومی است که در صورت تحقق این مهم نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت که از آن جمله است:۱- کارآفرینی ۲ –پویایی و کمک به اقتصاد هنر ۳- رشد و شکوفایی استعدادهای هنری ۴-تولید آثار فاخر.
متأسفانه در شهرداری نورآباد، چند سالی است که عدم مدیریت صحیح، عدم شناخت اولویتهای هنری و عدم ارتباط شهردار با هنرمندان شهرستان، زمینه را برای هدر رفت بودجه های فرهنگی فراهم کرده است، طوری که شهرداری نورآباد، با نادیده گرفتن هنرمندان ارزنده ی دلفانی ، چنین سرمایه های معنوی که از افتخارات این دیار هستند و ده ها هنرمند ارزنده دیگر در سطح شهرستان را محروم و با عدم استفاده از ظرفیت و تسلط این هنرمندان بر المانهای هنریِ فرهنگِ بومیِ اقلیم خود، قراردادهای خود را در موضوعات زیباسازی شهرستان اعم از ساخت مجسمه ها، المان های سطح شهر و پروژه هایی از این قبیل … با هنرمندان غیربومی و نامطلع، در سطوح فنی پایینتر، عقد مینماید که نتایجی جز:۱- مهاجرت جوانان بومی به تهران و استانهای همجوار ۲-عدم تشکیل خانواده و ازدواج ۳- بیکاری ۴-اعتیاد و انزوا ۵ -روی آوردن به مشاغل کاذب و مخل امنیت، نظیر: شوتیگری و کولبری ندارد.

این در حالی است که در طول این ۴ سال بارها بارها هنرمندان تجسمی برای پیشنهادات مسائل و مشکلات موجود شهری و توسعه شهرمان و زیباسازی به شورای شهر رجوع کرده و هر بار دست رد به سینه ایشان گذاشته و هیچگونه اعتنایی به ظرفیت ها و پتانسیل موجود در شهرستان خصوصا جوانان و هنرمندان دلفان نگذاشته و از خود چهره ی از رضایت مندی در بین مردم خصوصا هنرمندان دلفانی بر جای نگذاشته اند ..
لذا از محضر مسئولین محترم شهرستان خواهشمند است با دعوت همزمان از شهردار نورآباد و اعضای محترم شورای شهر و نماینده ی انجمن تجسمی این شهرستان به جلسات شورای فرهنگ عمومی و اختصاص مصوبهای در این زمینه، اقدام لازم را برای توجیه شخص شهردار و شوراها و عوامل فرهنگ و هنر این مجموعه به خصوص معاونت زیباسازی به عمل آورید تا منبعد شاهد این اتفاقات غیرمنصفانه و زیانبار نباشیم.

و من الله التوفیق
انجمن هنرهای تجسمی و جمعی از هنرمندان شهرستان دلفان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.