سومین جلسه همایش فصلی طلاب و روحانیت شهرستان دلفان در مصلی بزرگ شهر

نقش حوزه های علمیه و روحانیت شیعه در تمام حوادث تاثیر گذار تاریخ نقش بی بدیل و ستودنی بوده است.

🔹امام جمعه شهرستان به تبیین جایگاه علماء و روحانیت شیعه در حوادت تاثیر گذار تاریخ و معادلات سیاسی جهان امروز اشاره کردندودستاوردهای نظام در حوزه های مختلف و نقش روحانیت منطقه در شکل گیری انقلاب را نمونه بی نظیر آن در تاریخ برشمردند.

🔹در ادامه به تشریح رسالت حوزه های علمیه در جامعه پردازی و تمدن سازی نوین اسلامی پرداختند وبیان داشتند که:
نیاز جنبش های اسلامی و آزادی خواه جهان به حوزه های علمیه کارمد و آشنا به دانش روز در فضای عمومی و رسانه های ارتباط جمعی یک امر ضروری وقابل تامل است.

🔻مشارکت حداکثری مردم کارآمدی نظام را تقویت و دشمنان نظام راناامید خواهد کرد.

🔹حجه الاسلام خانی امام جمعه شهرستان دلفان دراهمیت انتخابات آینده ریاست جمهوری وشورای شهر و روستاها وبخش مطرح نمودند :

حضور حداکثری مردم  پای صندوق‌های رأی کارآمدی نظام را افزایش داده وباعث می‌شود،منتخب مردم با پشتوانه قوی ازآرا مردمی در احقاق حقوق وخدمت به کشورومصالح ملت در دنیای امروز وضعیت کشوررادرجهان ارتقا دهد.

❕وی با اشاره به ویژگی‌های مدیر ترازانقلاب بیان کردند:

فرد مومن، متعهد، پاک دستی که روحیه امید، نشاط و انقلابی‌گری در او وجود داشته باشد گزینه مناسبی برای حضور درمدیریت کشور است وضروری است که درفضای سالم انتخابات مورد حمایت قرار گیرد.


🔻القای ناکارآمدی نظام؛ حربه دشمن برای کاهش سطح مشارکت مردم درصحنه های سیاسی کشور است.

🔹امام جمعه شهرستان در جمع روحانیت انقلابی شهرستان به نقش عناصر تاثیرگذار در فضای انتخابات آینده پرداختند و بیان نمودند:

سرنوشت‌ساز ترین صحنه سیاسی و اجتماعی کشور انتخابات ریاست جمهوری است که مردم شریف ایران به اهمیت آن آگاه هستند.

ونیاز است چهره‌های تأثیر گذار سیاسی و اجتماعی با حضور درسطوح مختلف جامعه و بهره گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی، اهمیت حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی و شاخص‌های دولت کارآمد و انقلابی را برای مردم تبیین کنند.

🔻 تمام تلاش جریان ضدانقلاب و نفاق داخلی بی‌رونق کردن انتخابات است.

🔹 — امام جمعه شهرستان دلفان به نقشه راه دشمن در آینده انتخابات اشاره کردند:

در خصوص انتخابات پیش رو هدف دشمن دوقطبی کردن رأی دادن یا رأی ندادن است.

ولذا آنچه در انتخابات امسال مسئله است؛ مشارکت حداکثری است که تبدیل به دغدغه اصلی هم برای جریان انقلاب و مهمتراز همه جریان ضدانقلاب شده است.

🔹 از یک‌طرف جریان ضدانقلاب با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها اعم از توطئه‌های خارجی و تحرکات نفاق داخلی سعی در بی‌رونق کردن انتخابات دارد؛

❕ و در مقابل جریان انقلابی در جنگی ترکیبی و البته نامتقارن با راهبردهای انقلابی و الهی خویش سعی دارد این بار نیز بامشارکتی حداکثری در تاریخ انتخابات مثل گذشته کارنامه پرافتخار ملت را ثبت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.