آخرین خبرها

سفارش مدیر جهاد کشاورزی دلفان به کشاورزان گندمکار جهت ذخیره بذور خود مصرفی

تاکید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان به کشاورزان گندمکار جهت ذخیره بذور خود مصرفی برای کشت در سال آینده

نسیم دلفان – به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان دلفان ؛ مرادی رییس این اداره با اشاره به خشکسالی کم سابقه در سال زراعی جاری عنوان کرد: با توجه به کاهش میزان بارندگی ها که نسبت به سال گذشته ۴۲.۸ درصد و نسبت به دوره مشابه بلند مدت ۳۹ درصد کاهش را نشان می دهد، به دلیل عدم بارندگی کافی، خسارت زیادی به مزارع بذری دیم وارد شده و این موضوع تحقق برنامه تهیه بذر را با چالش جدی مواجه نموده، به نحوی که تأمین بذر برای سال زراعی آتی امکان پذیر نمی باشد، لذا ضروری است کشاورزان عزیز نسبت به نگهداری و ذخیره بذور خود مصرفی جهت کشت در سال زراعی آینده اقدام نمایند.

وی در ادامه اظهار داشت که دولت بذور مرغوب مزارعی را که در آن بذور گواهی شده کشت شده است را با قیمت بالاتری نسبت به قیمت مصوب گندم در سال جاری خریداری می کند.

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی دلفان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.