لرستان یکی از استان های مستعد و محروم کشور است که دولت های مختلف توجه قابلی را به آن نداشته اند و بالاترین آمار فلاکت را بر اساس گزارش های آماری با جوانان بیکار دارد

امروز لرستان کسی را در رأس سکانداری عالی اجرایی خود را می طلبد که دارای تجربه بیشمار مدیریتی، عمرانی و اجرایی است، در این حال جمعی از نخبگان، بزرگان، اساتید دانشگاه، از آیت الله رییسی انتظار دارند «سردار عبادالله عبدالهی» را به سمت «استاندار لرستان» منصوب نماید که چهره مظلوم و محروم لرستان را در دولت کار و کرامت بهبود ببخشد.

سردار عبدالهی فرمانده موفق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بوده و همچنین نیز دارای مدرک دکتری عمران و از فرزندان لرستان است.

وی پیشتر یکی از گزینه های مطرح وزارت مسکن و شهرسازی بود.