جلسه کارگروه زنان کار میدانی شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

نسیم دلفان – فرماندار دلفان در ابتدای جلسه از زحمات اعضای کارگروه تقدیر و تشکر کرد و سپس گفت: اداره جهاد کشاورزی با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی زنان کار میدانی اقدام و مشخصات آنان را طی لیستی ظرف مدت یک هفته به فرمانداری جهت انعکاس به استان اعلام نمایند.