خاوه نگین سبز دلفان در حال جان دادن است…

▫️اینجا سیب زمینی کاران مشغول کارند
بزودی آبهای زیرزمین مانند روی زمین صرف سیب زمینی بی رگ خواهد شد، جنگ آب قبل از آنچه فکرش را بکنیم آغاز شده است، چشمه های خاوه در حال خشک شدن هستند
سراب های سراب نیاز ، تاج امیر ، غلامحسینی ، اولاد ، آب و دوغ ، زلزله و…. در خاوه رمق ندارند.
اندک آب این سراب ها هر روز کمتر و کمتر می شوند ، در یک جمله آب های روی زمین و زیر زمین همه فدای سیب زمینی بی رگ..!

مصوبات ‌روی‌ کاغذ درمان ‌این ‌درد نیست


درج خبر : بتول رحمتیان