در برنامه بازدید هماهنگ کشوری/مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دلفان پذیرای بازدید کنندگان

سرپرست آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دلفان از آمادگی مراکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان برای بازدید عمومی به ویژه دانش آموزان مدارس دلفان خبر داد…


نسیـــم دلفـان – در راستای ترویج و توسعه فرهنگ مهارت آموزی، نظر به توانمندی ها، امکانات، ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجه در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ضرورت معرفی آنها به جامعه، برنامه ی بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت هماهنگ کشوری از تاریخ ۱۶ الی ۲۱ آبان برگزار می گردد.

سرپرست آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دلفان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:

مراکز فنی و حرفه ای برادران و خواهران شهرستان دلفان نیز در راستای پیروی از سیاستهای این سازمان، به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی و شناساندن آموزشهای مهارتی برای اقشار مختلف، از تمامی جوانان و نوجوانان آینده ساز این شهرستان به ویژه دانش آموزان سطوح مختلف به گرمی استقبال میکند.

بی شک برای نهادینه کردن هر پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و … نیازمند بستری مناسب در جامعه هستیم. کار و اشتغال نیز مقوله ای است که امروزه در کانون توجه جدی مسئولین محترم کشور است. اما باید توجه داشت که ایجاد اشتغال پایدار، تحقق کارآفرینی و توجه به رشد اقتصادی صرفا با سرمایه گذاری یا بکارگیری فن آوری خاص نمیتواند محقق شود، چرا که این امور شرط لازم هستند و نه شرط کافی. در واقع شرط کافی را باید در فرهنگ کار جستوجو کرد؛ امری که در این شهرستان طی سالیان، مهجور و مغفول مانده است. فرهنگ کار مانند سایر پدیده های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محیط پیرامون خود در تعامل است و برگرفته از گستره علوم و فنونی نظیر کار، حقوق کار، روانشناسی کار، جامعه شناسی، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد اجتماعی و … بوده است که در جهت دستیابی به اهدافی چون رفع نیازهای اساسی، زدودن آثار محرومیت، افزایش رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت تلاش دارد.

با شناخت آفاتی که بر مقوله کار مترتب است میتوان ضمن تبیین فرهنگی ناب و برگرفته از آموزههای دینی و فرهنگ ملی، به بازتعریف فرهنگ کار پویا پرداخت، چرا که فرهنگ کار در کنار سرمایه گذاری، فن آوری، منابع مالی و نیروی انسانی، شرط کافی برای استفاده بهینه و اثر بخش از کلیه منابع  و امکانات موجود میباشد.

در راستای تبیین درست این فرهنگ در شهرستان، خدمتگذاران شما در مراکز فنی و حرفه ای تلاش خود را به کار بسته اند تا شما جوانان و آینده سازان به این باور برسید که میتوان با دستانی توانمند در کنار اندیشه ای خلاق، به قله های پیشرفت در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه کارآفرینی و اشتعالزایی رسید. به امید روزی که همه در کنار هم شهری آباد، توسعه یافته ، پیشرفته از لحاظ اقتصادی و عمیقاً آشنا با فرهنگ کار و تلاش و … بسازیم.

علی محمد زارعی/سرپرست آموزش فنی وحرفه ای شهرستان دلفان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.