جمعه , ۱۷ آذر ۱۴۰۲

حذف سقف پرداخت کارانه در مناطق محروم برای ماندگاری پزشکان

 

معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر برداشتن سقف کارانه در مناطق محروم در راستای افزایش انگیزه و ماندگاری پزشکان از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بوده است.

سعید کریمی گفت: برداشــت ســقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محــروم ســبب افزایــش انگیــزه ارائــه خدمــت، کاهــش لیســت انتظــار بیمــاران، افزایــش کیفیــت ارائــه خدمــت و کاهــش ارجــاع بــه بخــش خصوصــی شــده است.

♦ وزارت بهداشت مبلغ تشویقی خوبی را برای پزشکان فعال در مناطق محروم و کم برخوردار در نظر گرفته است.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: در راســتای افزایــش تعــداد پزشــکان تمــام وقــت جغرافیایــی، کاهــش وابســتگی بـه منابـع عمومـی، کاهـش پرداخـتی از جیـب مـردم و افزایـش رضایتمنـدی مراجعان، سـقف پرداختــی کارانــه پزشــکان در مناطــق محروم برخی شهر‌ها حــذف شده است.

او افزود: اصلاح طرح قاصدک به نفع مردم است؛ در مناطق محروم و برخوردار سقف کارانه در گذشته یکسان بود و اگر پزشکی در مناطق کم برخوردار کار می‌کرد، به علت رسیدن به سقف، بقیه ایام باید رایگان کار می‌کرد که این موضوع اصلاح و سقف در مناطق محروم برداشته شده است و به میزان ارائه خدمت حقوق دریافت خواهند کرد.

این مسئول گفت: از زمان ابلاغ طرح اصلاح شده سقف کارانه خدمات دولتی افزایش پیدا می‌کند. با برداشتن سقف کارانه، ماندگاری پزشک در مناطق محروم افزایش پیدا می‌کند و سبب تقویت بخش دولتی خواهد شد.

امیر صدری، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تهران نیز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باید مشوق های لازم برای متخصصان در نظر گرفته شوند که مهم ترین موضوع، بحث مسائل اقتصادی است.

وی گفت: اگر امکانات لازم در مناطق محروم و کم برخوردار فراهم شوند و حقوق کافی برای پزشکان در نظر گرفته شود، جامعه پزشکی بعد از گذراندن طرح در این مناطق ماندگار خواهند شد.

صدری ادامه داد: باید تفاوت هایی از نظر حقوق و مزایای پزشکان در مناطق محروم با کلانشهرها وجود داشته باشد تا پزشکان در این مناطق حاضر به ماندن باشند.


 

» تازه ترین خبرهای “بهداشت و سلامت” در نسیم دلفان را دنبال کنید (اینجا / کلیک نمایید)

Skill
50%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *