این عکس که در جشنواره عکاسی حیات وحش به نمایش گذاشته شده است “با عنوان تصویر زیباترین پشه جهان” مورد تحسین قرار گرفت.

این پشه با پاهای پَر شکل و درخشش رنگین‌کمانی‌اش بسیار شگفت انگیز است.

این گونه از حشرات، ناقل بیماری‌ در نواحی گرمسیری محسوب می‌شود.