یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاثیر شهرنشینی بر اکوسیستم زیست محیطی / یادداشت تحلیلی به قلم هادی زمانی

شهرهای رو به گسترش و شکوفایی جوامع رو به توسعه برسیستم زیست محیطی یا اکوسیستم تاثیرات تخریبی برجای می گذارد…


photo_2016-07-22_01-49-18.jpgشهرها در مواردی حتی اب ها و جنگلهای حاشیه وپیرامون پایین دست خود را الوده ویا از بین می برند.حتی شرایطی ایجاد می کنند که منابع ارزشمند یاد شده دیگر قادر به پاسخگویی نیازهای روستاییان و ساکنان  خود نمی باشند وبدین شیوه موجبات مهاجرتها و تعطیل شدن قطب زندگانی ودرامدی مردم را فراهم وسبب معطل ماندن وبیکاری مردمان وجوانان را مهیا می نمایند.محدودیتهای ناشی از این معضل موجبات تخلیه روستاها و اماکن کسب کار را تسریع می بخشند.این حرکت نه تنها در بخش روستایی بلکه نظام شهروندی و حقوق مدنی شهروندی را دچار معضل ومشگل می سازد این گونه مظاهر مشگل ساز به وضوح در سطوح اکثر شهرهای محل سکونت ما خصوصا در سطح استان لرستان مشهود و هویدا می باشد.

الودگی هوا الودگی های مختلف زیست محیطی بیش از حد مجاز در سطح شهرها که ناشی از فشارهای جمعیتی خصوصا افزایش جمعیت بدون مطالعات علمی ومحاسبه شد قابل انکار نیست شاید عدم خدمات صحیح ازسوی  سازمانها واد ارات متولی بدون تاثیر از مهاجرت وایجاد مناطق حاشیه نشین نباشد.

الودگی فاضلاب دفع ناصحیح وغیر اصولی فاضلاب ها و زباله های شهری عدم تفکیک زباله های شهری عدم بازیافت اصولی وصحیح زباله های قابل بازیافت دفع ناصحیح اب های سطحی عدم پیگیری ونظارت متولیان امور بهداشت محیط امورات زیست محیطی وسایر دستگاهای مربوطه همگی برسلامت جامعه و محیط بدون تاثیر نبوده ونخواهد بود.بنابراین فقدان سیاستهای مناسب عدم وجود موسسات ومراکز قوی دراین زمینه بر وخامت اوضاع افزوده است.جهت اصلاح چنین وضعیتی می بایست نظارت سیاسی مناسبی برپیشرفت وتوسعه شهرها داشته باشند.همچنین رشد اقتصادی وجمعیتی می بایست تحت رهبری علمی ومناسبی قرار بگیرد در غیر این صورت وخامت شرایط فیزیکی واجتماعی بزرگ شهرها اجتناب ناپذیر می باشدجامعه شناسان شهری ومتخصصین امور محیط زیست نقش موثر وارزشمندی در کنترل شرایط این قبیل شهرها می توانند داشته باشند.

ارسال مطلب : هادی زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *