شهرستان دلفان در جذب اعتبارات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۰ در بین ۴۵۱ شهرستان کشور اول را کسب کرد.

نسیم دلفان – فرشید الفتی رئیس بنیاد مسکن دلفان در گفت وگو با پیام دلفان گفت: شهرستان دلفان در جذب اعتبارات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۰ در بین ۴۵۱ شهرستان کشور اول توانست به رتبه نخست دست یابد

الفتی اضافه کرد :بیش از ۲۰۵۰ واحد دیگر مسکن در ۴۴۳ روستای محروم دلفان ساخته و تحویل به مردم زحمتکش روستا می شود

وی افزود: بیش از ۸۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان دلفان در کمتر از ۵ سال احداث شده است

الفتی تصریح کرد: احداث این تعداد مسکن در واحد زمان یک رکورداست و این مهم را مرهون زحمات تیم جوان بنیاد مسکن شهرستان و مدیریت ارشد استان دانست

رئیس بنیاد مسکن شهرستان دلفان در ادامه افزود: از سال ۹۶ تاکنون رکورد احداث مسکن روستایی در بین سایر شهرستان های استان با اختلاف زیاد به شهرستان دلفان اختصاص دارد.