کشت محصولات آب دوست به نوعی مرگ خاک و پایان آب در منطقه مورد کاشت می باشد.

نسیم دلفان – وجود روان آبهای و منابع زیر زمینی مناسب در استان لرستان باعث شده کشاورزان زیادی از استان‌های همجوار جهت کشت سیب زمینی که از محصولات آبدوست محسوب می‌شود به این شهرستان هجوم بیاورند.

نکته مهم این است کشت این محصول طبق نظر کارشناسان حوزه آب و خاک در شرایط کنونی که دوران کم آبی سپری می شود، کار نادرستی می باشد و بارها مسئولین استان و شهرستان دلفان ممنوعیت کشت محصولات آب دوست از جمله سیب زمینی را در شهرستان دلفان اعلام کرده‌اند.

برای تولید این محصول، آب بسیار زیادی باید صرف شود و به نوعی مرگ خاک و پایان آب در منطقه مورد کشت می باشد.

موضوع تامین آب مورد نیاز و صدور مجوزهای آن نکته مهمی است که باید از چه نهادی، چگونگی،چرایی آنرا مورد برسی و کنکاش قرار داد.
در حال حاضر ۱۶۸۰ هکتار سیب زمینی در شهرستان کشت شده که برداشت آن از اوایل شهریور تا آبان ماه انجام می‌شود.

پیش بینی می‌شود امسال از هر هکتار ۵۰ تن سیب زمینی برداشت شود.
قابل توجه اینکه بعلت نداشتن سردخانه و انبار دپو ؛ تمام این محصول به خارج از استان ارسال می‌شود.