نوربخش و عزیزی از راهیابی به شورای ششم بازماندند…

🔹آخرین اخبار درباره نتیجه بازشماری آراء شورای شهر نورآباد تا این لحظه ؛ حکایت از ورود دو نفر از اعضاء علی البدل (میرزایی و یارالهی) به ترکیب اصلی شورای شهر دارد.

🔻نتایج انتخابات شورای شهر نورآباد پس از بازشماری

💠 اعضاء اصلی:
۱.ناصر ناصری ۲.مسلم عباسی ۳.علی کاظمی ۴.مولا علی نژاد ۵.محمودعلی میرزایی ۶.سیدعبدالله موسوی ۷.منوچهر یارالهی

💠 اعضاء علی البدل:
سیدامین نوربخش – میثم عزیزی

گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.