با تمام مخالفت هایی که شد اما نهایتأ مدیرکل کمیته امداد استان لرستان یک فرد غیر بومی از شهرستان همسایه را بر کرسی مدیریت کمیته امداد دلفان منصوب کرد و رفت…


نسیـــم دلفـان – ماه ها بود که زمزمه انتصاب یک فرد غیر بومی در کمیته امداد دلفان به گوش می رسید.

این تصمیم از همان روزهای نخست با مخالفت مسئولین ارشد شهرستان و همچنین رسانه های محلی از جمله نسیم دلفان مواجه شد. (اینجا)

http://www.emdad.ir/upload/news/2015_03_10_14_26_15_50005.jpgاما با تمام مخالفت هایی که شد نهایتأ روز گذشته مدیرکل کمیته امداد استان لرستان یک فرد غیر بومی بنام غلام دادور را بر کرسی مدیریت کمیته امداد دلفان منصوب کرد و رفت.

در جلسه تودیع و معارفه ، فرماندار شهرستان  و نماینده مردم در مجلس حضور نداشتند و این از همان نشانه های مخالفت مسئولین ارشد شهرستان با این انتصاب بود.

آیا در کمیته امداد شهرستان دلفان یک نفر بومی که شایستگی این پست را می داشت وجود نداشت؟

در این اداره ۶۰ الی ۷۰ نیروی بومی با سابقه که بعضأ فوق لیسانس و استاد دانشگاه هم هستند وجود دارد اما چطور یک نفر از این نیروهای بومی دارای تخصص مورد نظر آقایان نبوده و الزامأ باید از غیربومی های همسایه جایگزین شود، الله و اعلم

منتظری مدیرکل کمیته امداد استان ، روز گذشته پس از انتصاب مدیر مورد نظرش در جمع همکاران با افتخار و با طعنه به نسیم دلفان و همچنین مسئولین مخالف این انتصاب گفت : این خبر را منتشر کنید که منتظری مدیرش را تودیع کرد و رفت و کسی هم نتوانست جلوی او را بگیرد.

آری ، جولان انتصاب مدیران غیر بومی در دلفان اینگونه است و کسی را هم یارای مقابله با این سیلاب نیست! قلم ها و جملات نیز در بیان وسعت مظلومیت این دیار محروم عاجز مانده اند.

جای سؤال اینجاست که انتصاب جدید این مدیرکل عزیز در این زمان و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی چه معنی می تواند داشته باشد؟ آنهم با وجود اینکه که مخالفت های بسیاری برای این انتصاب وجود داشت!

• نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی به شدت مخالف این انتصاب بوده است.

• نماینده عالی دولت در شهرستان مخالف بوده است.

• نماینده افکار عمومی یعنی رسانه محلی شهرستان مخالف بوده است.

• اکثریت کارکنان اداره مذکور مخالف بوده اند و انتظار داشتند یکی از افراد بومی همین اداره منصوب می شد.

با این حال آیا جای سؤال ندارد که علت این لجاجت مصرانه مدیرکل کمیته امداد برای این انتصاب چیست؟ و چرا وی باید با تمام این مخالفت ها در روز معارفه بگوید : من مدیر مورد نظرم را تودیع کردم و کسی هم نتوانست جلوی مرا بگیرد.