یکشنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۲

افزایش کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در لرستان / فرصت ها و تهدیدها

به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی و حفظ مقررات قوانین عادی مملکت هر ده سال یک بار توسط دولت و نمایندگان محترم مملکت بازنگری و افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نعمتی گرانبهاء و ارزشمند می باشد در حق عامه مردم ارزانی می شود و این نعمت برکت الهی وتقدس نظام و بکارگیری پتانسیل قانون اساسی می باشد.
مطابق قاعده حقوقی وعلوم سیاسی افزایش نمایندگان درتمام استان ها کارامدی و غنی شدن پتانسیل تمام نمایندگان را به تبع خود در پی دارد زیرا هر چند تعداد نمایندگان بیشتر باشد کارامدی و توانمندی آنها در تسریع امور کل استان افزایش می یابداین فرایندسبب می شود نمایندگان در معادلات سیاسی ، تبادل نظر و امورات کنشی در صحن مجلس از جایگاه ویژه تری برخوردارشوند. در صورت افزایش، مجمع نمایندگان استان از حالت اُپوزیسیون وآبستراکسون ذاتی خارج شده وحالت فعالتر و پویاتر بخود خواهند گرفت.علاوه برپویایی معادلات سطح مجلس بلحاظ جغرافیای سیاسی و رسیدگی امور نماینده ویا نمایندگان هرحوزه انتخابیه بهتر و سریعتر به امور حوزه مربوط به خود می پردازند.مجمع نمایندگان استان درصورت افزایش ازتامل وپویای بیشتری حتی با سایر مجامع استانی و وزراء مملکت برخوردار می شوند ویقینا اینگونه تامل و هماهنگی اثرات مفیدتر و ارزشمندتری برای تمام استان وبه تبع حوزه انتخابیه خاص درپی دارد. انچه امروزه در محافل و گروه های اجتماعی وسیاسی صحبت می شود بحث افزایش نمایندگان استان لرستان هست که از سوی دولت یک کرسی وبه نگاه نمایندگان محترم افزایش دو کرسی حق مسلم لرستان می باشد ای الحال ما طبق قاعده به بررسی یک کرسی پرداخته زیرا طراح وبیان کننده لایحه، دولت می باشد لذا اصلی ترین ملاک نگاه مافعلاً لایحه دولت می باشد گرچه از پیشنهاد و اعتراض نمایندگان محترم هم بسیار راضی وخشنود هستیم و از مجمع محترم نمایندگان وریاست مجمع جناب دکتر الهیار ملکشاهی کمال تشکر وقدردانی را داریم امیدواریم با درایت و توان تمام نمایندگان استان ومدیریت خردمند ریاست مجمع تعداد دوکرسی به کل استان افزایش یابد.اما تحلیل این مهم بانگاه متفاوت دولت ومجمع نمایندگان تحلیل تقریبا متفاوتی می باشد.
به فرض اینکه یک کرسی نمایندگی افزایش یابد.برای افزایش طبق مقررات حقوقی باید شهرستان برخوردار دارای ایتم های خاص حقوقی خود باشد.این جدل از سال های قبل درخصوص تفکیک حوزه انتخابیه دلفان وسلسله از سایر نقاط استان حایز اهمیت تر و مستحق تر بوده و هست شهرستان دلفان با جمعیتی فراتر از دو برابر نه تنها نسبت به حوزه سلسله بلکه شاید درتمام استان مستحق ترین باشد وبلحاظ جغرافیای سیاسی وسیعتر وسایر شرایط مطلوب برخوردارترین حوزه محاسبه شود وشاید یکی دگر از اساسی ترین ایتم ها بحث چندین ساله و مسکوت مانده این حوزه ها در دستور کار مجلس ودولت های ماقبل بوده انچه خوراک ذهن سیاسیون و اهل قلم وهمچنین رسانه های استانی ومحلی می باشد این دستور کار از ادوار قبلی با تاییدیه استانداران وقت نمایندگان مجلس و دولت های قبل درجریان بوده وبلحاظ صلاح دید به حال فعل موکول گردیده درحال حاضر خواست ویا مهمترین خواسته مردم ونماینده این دوشهرستان رسیدگی به این مهم و اجرایی شدن این خواسته دیرینه می باشد.با وجود و فرض تفکیک قطعا دلفان صاحب یک کرسی بلا منازع خواهد شد اما انچه که شاید تهدید محسوب شود بحث حوزه سلسله می باشد گروها و رسانه ها و اذهان اغلب مردم براین است که تعدادی از روستاهای حوزه دلفان با جمعیت ویژه دلفان ملحق به سلسله شود تاحوزه سلسله مستحق استقلال سیاسی شود اما این بحث با چالش قومیت بحث جغرافیا و معضلات اینده خود برخورد خواهد کرد یقینا این مهم وچنین تصمیمی باید رضایتمندی واعلان امادگی مردم دلفان را درپی خود داشته باشدکه تا حدودی کار غیرممکن محسوب می شود.گرچه این اتفاق سالهای قبل درهمین دوحوزه شاهدبودیم وتعداد وسیعی از روستاهای حوزه میربگ دلفان به سلسله ملحق شده و کماکان اثرات ومشکلات خاص خودرا به اشکال متفاوت نمایان کرده.پرداختن وبیان دراین خصوص فراوان می باشدوشایددرحوصله این رسانه وفعلاً جایز نباشد انچه راکه نباید بیان کرد. راه کار و چاره اندیشی در این خصوص نباید فقط توجه به انتزاع قسمتی از دلفان والحاق به سلسله باشد در این خصوص می توان توجه به حوزه خرم ابادراسرنوشت سازترو کارسازتر دانست با الحاق قسمت های از حوزه خرم اباد به سلسله هم از سنگینی بار حوزه خرم اباد کاسته می شودوهم رافع بحث حوزه سلسله برای همیشه باشد حوزه خرم اباد از جهت محور کاکارضا ویا بخش محترم بیران شهر قابل تامل هست. گرچه شاید بدلیل مشخص نبودن افزایش چندکرسی وزمان مناسب کارتحلیل زودهنگام ‌باشداماراهکاربرای استقلال حوزه سلسله می تواند بدون هیچ اصطکاک سیاسی باحوزه دلفان باشد.

هادی زمانی شیخ ابادارشدعلوم سیاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *