امروز ششم تیرماه ۱۴۰۰ ؛ اولین مرکز خدمات غیر دولتی کشاورزی در روستای کفراج خاوه شمالی افتتاح گردید.

رییس جهاد کشاورزی دلفان در این مراسم با اشاره به در دست توسعه بودن مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در شهرستان، گفت: با افتتاح این مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در شهرستان زمینه اشتغال حداقل ۶ نفر از کارشناسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورده است.

تیمور مرادی افزود : آمادگی را داریم که در تمام دهستانهای شهرستان حداقل یک مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد کنیم.

وی هدف اصلی سازماندهی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کشور را توسعه کشاورزی دانش محور عنوان کرد و افزود: مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی کانون‌های اصلی ترویج دانش در بخش کشاورزی هستند که امکان خدمات دهی و ارتباط با کشاورزان در کوتاهترین زمان را فراهم آورده اند.

دکتر مرادی با بیان اینکه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی می‌توانند نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی از طریق نفوذ دانش در بخش کشاورزی داشته باشند، گفت: با توسعه این مراکز در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، می‌توان در افزایش تولید محصولات کشاورزی هم نقش اثرگذاری ایفا کرد.

وی اظهار داشت: در قالب واگذاری امور به بخش غیردولتی، مدیران بخش کشاورزی دولتی ملزم به حمایت و توسعه مراکز خدمات غیردولتی در شهرستان و انعقاد قرارداد و ارجاع کار به این مراکز هستند.

رییس جهاد کشاورزی دلفان با اشاره به نظام صدور مجوز مراکز خدمات غیردولتی اضافه کرد: این مراکز با دارا بودن نیروی فنی و متخصص در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی، گیاهان دارویی، مکانیزاسیون، شیلات، دامپروری، آزمایشگاه، بازرگانی، فضای سبز، عرضه نهاده های کشاورزی و صدور مجوزها در واحد تولیدی قادر به ارائه خدمات فنی مهندسی هستند.

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی دلفان