دوشنبه , ۲۰ آذر ۱۴۰۲

استخدام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (استخدام جدید)

آگهی ۱۷ مرداد ۱۴۰۲: استخدام های شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه کیفیت و کمیت تولید محصولات پتروشیمی، شرکت های تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس (ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون)، به منظور تامین و تکمیل نیازمندیهای نیروی انسانی در مشاغل مورد نظر و مناطق جغرافیایی مختلف، در نظر دارد متقاضیان واجد شرایط را، مطابق با قوانین، مقررات کار و تامین اجتماعی و شرایط ذکر شده در این آگهی و دفترچه راهنما، دعوت به همکاری نماید.
 مهلت ثبت نام تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ می باشد.

مراحل ارزیابی داوطلبان
 مراحل ارزیابی و انتخاب داوطلبان واجد شرایط به شرح زیر میباشد:
 برگزاری آزمون کتبی (عمومی و تخصصی)؛
 ارزیابی و صحت سنجی اسناد و مدارک مطابق با ضوابط ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون؛
 ارزیابی آمادگی جسمانی برای متقاضیان واجد شرایط مشاغل حراست، ایمنی و آتشنشانی و سایر مشاغل مطابق با ضوابط مورد اشاره در دفترچه؛
 انجام مصاحبه فنی، تخصصی و رفتاری برای داوطلبان واجد شرایط مراحل قبل؛
 انتخاب بر اساس اولویت امتیاز کسب شده، ظرفیت مورد نیاز اعلامی در هر منطقه و سایر ضموابط ذکر شده در دفترچه راهنمای آزمون؛
 انجام فرایند معاینات طب کار؛
 طی سایر مراحل اداری
شرایط عمومی
 متقاضیان ثبت نام در آزمون، می بایست شرایط عمومی زیر را دارا باشند.
 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
 اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
 داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تایید پزشک متخصص طب کار مورد تایید شرکت؛
 عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری موثر؛
 عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر؛
 عدم اشتغال به کار به صورت رسمی، پیمانی و یا آزمایشی در سازمانهای دولتی و همچنین نداشتن تعهد خدمت در سایر شرکتها و سازمانها؛
 ارایه تعهد کتبی به شرکت، مبنی بر عدم دارا بودن تعهد خدمت در سایر شرکتها و سازمانها؛
تبصره: چنانچه در هر مرحله از فرایند ارزیابی و بکارگیری داوطلب، مکاتبه ای از طرف شرکت ها و سازمان های ذیربط مبنی بر دارا بودن تعهد خدمت متقاضی شرکت کننده در آزمون مطرح گردد، از ادامه روند ارزیابی و بکارگیری ایشان ممانعت به عمل خواهد آمد.
 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن کارت معافیت دایم غیرپزشکی برای متقاضیان مرد؛
 تبصره۱: تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دایم غیر پزشکی باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ باشد.
 تبصره۲: متقاضیانی که از طریق بنیاد ملی نخبگان در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه می باشند، براساس ضوابط مربوط و با ارایه مکاتبه رسمی از بنیاد ملی نخبگان، ثبت نام آنها در آزمون امکان پذیر می باشد. این گروه از متقاضیان در صورت پذیرش در مرحله آزمون کتبی، در صورتی می توانند در آزمون مصاحبه تخصصی- رفتاری شرکت نمایند که کارت پایان خدمت نظاموظیفه خود را حداکثر تا تاریخ ،۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به مجری آزمون ارایه نمایند.
 دارا بودن دانشنامه یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت آموزش و پرورش (مطابق با ضوابط ذکر شده در دفترچه
راهنمای آزمون)، برای کلیه متقاضیان، بدون ذکر کلمه ارزش استخدامی الزامی است.
 تبصره۱: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان میبایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ باشد.
 تبصره ۲: آخرین مدرک تحصیلی اعلام شده و مورد ملاک آزمون در زمان ثبت نام، مبنای استخدام خواهد بود و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به پذیرش و احتساب مدارک تحصیلی بالاتر در طول دوران خدمت کارکنان را ندارد.
 بدیهی است در صورتیکه متقاضیان استخدام، قبل از ثبت نام، مدارک تحصیلی بالاتری نسبت به مدرک ثبت شده در آزمون را داشته باشند، مدارک تحصیلی مورد نظر تحت هیچ شرایطی، در طول دوران خدمت کارمند قابل پذیرش و احتساب نمی باشد.
 تبصره ۳: دانشنامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در صورتی مورد تایید میباشد که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
مراحل آزمون
مراحل برگزاری آزمون به شرح زیر می باشد:
 این آزمون در دو مرحله برگزار می گردد، در مرحله اول شرکت کنندگان از طریق آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) مورد سنجش قرار می گیرند و براساس نتایج مرحله اول آزمون، حداقل سه برابر ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز، به مرحله دوم آزمون، جهت انجام مصاحبه تخصصی – رفتاری دعوت خواهند شد و پس از انجام مصاحبه تخصصی- رفتاری، متناسب با ظرفیت مورد نیاز (براساس جداول شماره ۵)، افرادی که بالاترین امتیاز را کسب نموده باشند، جهت انجام سایر مراحل اداری دعوت می گردند. بدیهی است اعلام اسامی نفرات در این مرحله به منزله پذیرش قطعی محسوب نمیگردد؛
 تبصره: آمادگی جسمانی متقاضیان گروه مشاغل حراست، آتشنشان/ آتشنشان راننده و مشاغل دیپلم پذیر، قبل از ورود به مرحله دوم آزمون (مصاحبه فنی، تخصصی- رفتاری)، براساس شاخص های استاندارد مشاغل، برگرفته شده از استاندارد NFPA، ارزیابی میگردند که درصورت کسب امتیاز لازم در این بخش، افراد واجد شرایط به مرحله بعدی آزمون (مصاحبه فنی، تخصصی- رفتاری) راه خواهند یافت.
 در آزمون کتبی، یک دفترچه حاوی سوال های عمومی و تخصصی به هر داوطلب ارایه خواهد شد ؛
 ضریب نمره آزمون مرحله کتبی، بر اساس ۴۰ درصد عمومی و ۶۰ درصد تخصصی محاسبه میگردد؛
 کلیه سوالات عمومی و تخصصی به صورت چهارگزینه ای میباشد ؛
 به ازای هر پاسخ غلط، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد ؛
 محاسبه نمره نهایی هر داوطلب با در نظر گرفتن ضریب ۶۰ درصد برای مرحله آزمون کتبی (عمومی، تخصصی) و ضریب ۴۰ درصد برای مرحله مصاحبه فنی، تخصصی رفتاری صورت میپذیرد.
 تبصره: برای متقاضیان شغلی رشته آتشنشان/ آتشنشان راننده، ۳۰ درصد نمره مرحله مصاحبه فنی، تخصصی و رفتاری، مربوط به بخش ارزیابی آمادگی جسمانی میباشد.
مراحل ثبت نام
 مراحل ثبت نام در آزمون به شرح زیر می باشد :
 مراجعه به وب سایت ایران آزمون
 تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه ذکر شده در بند یک؛
 بارگذاری عکس ۴×۳ پرسنلی با زمینه سفید یا روشن.
 نکته ۱: عکس پرسنلی به صورت تمام رخ، بدون عینک، کراوات و کلاه گیس باشد ؛
 نکته ۲: عکس پرسنلی جدید بوده، در صورت هرگونه تغییر ظاهری و یا عمل جراحی منجر به تغییر در چهره به هر شکل ممکن، داوطلب میبایست نسبت به تهیه عکس جدید اقدام نماید ؛
 نکته ۳: عکس پرسنلی خواهران، با مقنعه و با رعایت حجاب کامل به شکلی که تمام صورت مشخص باشد.
نحوه پرداخت وجه ثبت نام
 داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی ایران آزمون مراجعه و پس از بارگذاری، کنترل اطلاعات و واریز آنلاین مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ (هشتصد هزار) ریال به عنوان هزینه ثبت نام، نسبت به اخذ کرد رهگیری و دریافت نسخه چاپی از اطلاعات ثبت شده اقدام نمایند.
موارد کلیدی مرتبط با ثبت نام و برگزاری آزمون
 جهت جلوگیری از اتلاف وقت در هنگام ثبت نام، فایل الکترونیکی »عکس« مورد نیاز ثبت نام را تهیه نموده و همچنین جهت واریز وجه ثبت نام از اطلاعات مربوط به رمز پویا (اینترنتی) و CVV 2 کارت بانکی و همچنین فعال بودن امکان خرید اینترنتی کارت بانکی خود اطمینان حاصل فرمایید.
 ثبت نام زمانی تکمیل می شود که کد رهگیری از طریق سامانه به متقاضی اعلام گردد.
 مسئولیت صحت ثبت اطلاعات در سامانه اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بدیهی است چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارایه شده با شرایط آگهی و دفترچه راهنمای آزمون وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضی در هر مرحله جلوگیری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 نکته: به طور مکرر مشاهده گردیده افرادی که ثبت نام خود را از طریق کافی نت و یا از طریق شخص ثالث انجام می دهند، در ورود اطلاعات و صحت آن دچار مشکل شده و در فرآیند شرکت داوطلب در آزمون و مراحل بعدی آن اختلال جدی به وجود می آید. لذا ضروری است در هنگام ثبت نام از ورود صحیح و کامل کلیه اطلاعات مورد نیاز مطابق با مشخصات فردی، اطمینان حاصل گردد.
 همراه داشتن کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه در روز برگزاری آزمون، ضروری می باشد.
 باتوجه به اینکه پاسخنامه آزمون توسط دستگاه الکترونیکی تصحیح میگردد، لذا ضروری است داوطلب نسبت به پرکردن یکی از گزینه های پاسخنامه آزمون با استفاده از مداد نرم اقدام و از مخدوش نمودن سایر گزینه ها خودداری نماید.
 داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سامانه، نسبت به کنترل صحت مشخصات فردی، محل تولد و صدور شناسنامه، مدرک تحصیلی، معدل، سهمیه ایثارگری، گروه شغلی، شماره داوطلبی، شماره صندلی، ساعت و محل برگزاری آزمون اطمینان حاصل نمایند.
 در موارد پیش بینی نشده و یا سکوت، ضوابط، مقررات و رویه های اجرایی شرکت مورد عمل می باشد.
 
تذکرات مهم

با توجه‌ به‌ اینکه‌ صـحت‌ اطلاعات و مدارک متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون، طی‌ چند مرحله‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد، لذا توجه‌ به‌ موارد زیر الزامی‌ است‌.
 ثبت‌ نام در آزمون صرفا به‌ صورت اینترنتی‌ و براساس اطلاعات مندرج در آگهی‌ و دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون و از طریق‌ سامانه‌ ثبت‌ نام به‌ نشانی‌ ایران آزمون انجام و نیازی‌ به‌ ارسال فیزیکی‌ مدارک در این‌ مرحله‌ نمی‌باشد؛
 جذب نیــروی‌ انسانی‌ در شرکت‌های‌ مـورد نظر بــر اساس موفقیت‌ متقاضیان در تمامی‌ مراحل‌ ارزیـابی‌، مشتمل‌ بـر آزمون کتبی‌ (عمومی‌ و تخصصی‌)، مصاحبه‌ تخصصـی‌ – رفتـاری‌، ارزیابی‌ آمادگی‌ جسمانی‌ (برای‌ گروه مشاغل‌ حراست‌، آتش‌نشان/ آتش‌نشان راننده و مشاغل‌ دیپلم‌ پذیر) و معاینات پزشکی‌ طب‌کـار و ســایر مراحـل‌ اداری‌ متناســب‌ بـا برنامــه‌های‌ اجرایی‌ شرکت‌ صـورت می‌پـذیرد و چنانچـه‌ متقاضـیان در هـر یـک‌ از مراحـل‌ مـورد نظـر شـرایط‌ لازم را کسب‌ ننمایند، موضوع ادامه‌ مراحل‌ استفاده از خدمات آنها منتفی‌ می‌گردد؛
 داوطلبـانی‌ کـه‌ در مرحلـه‌ ثبت‌نـام و یـا هریـک‌ از مراحـل‌ آزمـون، تخلف‌ نماینـد (جعـل‌ مـدرک، تقلـب‌، ثبـت‌ اطلاعات خلاف واقع‌ و …)، از شرکت‌ در سایر آزمون های‌ گروه صنایع‌ پتروشیمی‌ خلیج‌ فارس، محروم خواهند شد؛
 با توجه‌ بـه‌ اینکـه‌ اصالت‌ مـدارک ارایه‌ شـده، توسط‌ شرکت‌ استعلام خواهد شد، چنانچـه‌ در هـر مرحله‌ از رسیدگی‌، عدم صـحت‌ و اعتبار مدارک برای‌ شرکت‌ محرز گردد، در همان مقطع‌ از ادامه‌ همکاری‌ افـراد مـورد نظـر ممانعـت‌ بـه‌ عمـل‌ خواهـد آمـد و مسـئولیت‌ ایـن‌ مـورد بـدون حـق‌ هرگونـه‌ اعتراض به‌ عهده فرد متقاضی‌ می‌باشد و شرکت‌ در خصـوص مطالبه‌ خسارات وارده اقدام خواهد نمود؛
 شهر و مکان برگزاری‌ مصاحبه‌ فنی‌، تخصصی‌- رفتاری‌ و ارزیابی‌ آمادگی‌ جسمانی‌ به‌ تشخیص‌ شرکت‌ تعیین‌ خواهد شد؛
 دریافت‌ مدارک و اعلام نتایج‌ در مرحله‌ آزمون کتبی‌ و مصاحبه‌ تخصصی‌ – رفتاری‌ به‌ منزله‌ پذیرش نهایی‌ داوطلب‌ تلقی‌ نخواهد شد و شرکت‌ نسبت‌ به‌ انتخاب نیروهای‌ مورد نیاز خود، پس‌ از موفقیت‌ در تمامی‌ مراحل‌ آزمون، انجام مراحل‌ اداری‌ و طی‌ موفقیت‌آمیز دوره های‌ کارآموزی‌ و کارورزی‌ اقدام خواهد نمود؛
 پذیرفته‌شدگان مکلف‌ هستند، از تاریخی‌ که‌ شرکت‌ اعلام خواهد نمود، در مراکز آموزشی‌ و صنعتی‌ به‌ عنوان کارآموز/ کارورز در منطقه‌ مورد نظر شرکت‌ «ماهشهر/ عسلویه‌ و یا سایر مناطق‌» حضور داشته‌ باشند؛
 مدت زمان کارآموزی‌/ کارورزی‌ حداقل‌ ١٨ ماه خواهد بود؛
 در طــول مـدت زمان کارآموزی‌ / کارورزی‌ حداقل‌ حقـوق مصوب شورای عالی‌ کار پرداخـت‌ خواهد شد؛
 فقـط‌ در طول دوره کارآموزی‌ و کارورزی‌، امکانات خوابگاهی‌ »به‌ صورت مجردی‌« ارایه‌ خواهد شد؛
 حضور پذیرفته‌ شدگان در مراکز کارآموزی‌ و کارورزی‌ براساس برنامه‌ زمانبندی‌ تعیین‌ شده توسط‌ شرکت‌، به‌ صورت شبانه‌روزی‌ می‌باشد؛
 قرارداد همکاری‌ پذیرفته‌شدگان نهایی‌، در دوران کارآموزی‌ و کارورزی‌ توسط‌ شرکت‌ رهآوران فنون پتروشیمی‌ (مجری‌ برگزاری‌ دوره های‌ کارآموزی‌ و کارورزی‌) تحت‌ عنوان کارآموز/کارورز منعقد می‌گردد؛
 پذیرفته‌ شدگان آزمون مکلف‌ می‌باشند قبل‌ از شروع فرایند کارآموزی‌، نسبت‌ بــه‌ ارایه‌ تعهدنامه‌ محضری‌ مبنی‌ بــر حداقل‌ پنج‌ سال خـدمت‌ در شرکت‌ (به‌ شرط تمدید قرارداد سالانه‌) و سایر تضامین‌ (سفته‌) اقدام نمایند؛
 قرارداد کار پذیرفته‌شدگان نهایی‌ در صـورت گذراندن موفقیت‌آمیز دوران کارآموزی‌ و کارورزی‌ و اخذ گواهینامه‌ صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ از شرکت‌ رهآوران فنون پتروشیمی‌، مطابق‌ با قوانین‌ و مقررات کار و تامین‌ اجتماعی‌ می‌باشد که‌ با مدت معـین‌ (سالیانه‌)، تنظیم‌ و متناسب‌ با ارزیابی‌ رفتاری‌ و عملکرد، قابل‌ تجدید می‌باشد؛
 محـل‌ کار کلیـه‌ پذیرفته‌ شدگان واجد شرایط‌ بعد از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره های‌ کارآموزی‌ و کارورزی‌، منطقه‌ مورد تقاضا و انتخاب نفرات برای‌ فعالیت‌ در شرکت‌، توسط‌ مجری‌ آزمون صورت می‌پذیرد؛
 درخواست‌ تغییر شغل‌ نیروهای‌ پذیرفته‌ شده واجد شرایط‌، پس‌ از پایان موفقیت‌آمیز مراحل‌ کارآموزی‌، کارورزی‌ و آزمایشی‌، حداقل‌ برای‌ ده سال امکانپذیر نمی‌باشد؛
 برنامه‌ کاری‌ تمــامی‌ نیروها پس‌ از اتمام دوره کارآموزی‌ و کارورزی‌ بصورت ساکن‌ – شاغل‌ مـی‌باشـد و شرکت‌ هیچ‌گونـه‌ تعهـدی‌ جهـت‌ تـامین‌ مسکن‌ و ارایـه‌ تسـهیلات ودیعـه‌ مسکن‌ را نخواهد داشت‌؛
 با توجه‌ به‌ ماهیت‌ مشـاغل‌ مختلـف‌ در صـنعت‌، برنامـه‌ کاری‌ مشاغل‌، بنا به‌ تشخیص‌ شرکت‌ به‌ صورت نوبتکار و یا روزکار تعیین‌ می‌گردد؛
 پــس‌ از جــذب و بکارگیری‌ افراد واجد شرایط‌، ارایه‌ سرویس‌ ایاب و ذهاب، صـرفا در مراکزی‌ که‌ توسط‌ شرکت‌ به‌ عنوان محل‌ تجمع‌ تعیین‌ می‌گردد، امکانپذیر خواهد بود؛
 کارکنانی‌ که‌ از طریق‌ آزمون های‌ استخدامی‌ قبلی‌ شرکت‌های‌ گروه صنایع‌ پتروشیمی‌ خلیج‌ فـارس پذیرش و درحـال گذراندن دوره های‌ آموزشی‌ و یا در شرکت‌های‌ گروه اشـتغال بکار دارند، مجاز به‌ ثبت‌نام در این‌ آزمون نمی‌باشند؛
 الزامی‌ است‌ متقاضیان در زمـان ثبـت‌ نـام، نسـبت‌ بـه‌ تعیـین‌ منطقـه‌ خـدمت‌ مـورد نظـر جهـت‌ طی‌ فرایند ارزیابی‌، مطابق‌ با دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون اقدام نمایند؛
 انتخاب داوطلبین‌ واجد شرایط‌ براساس امتیاز مکتسبه‌ نهایی‌، جهت‌ همکاری‌ با هریک‌ از شرکت‌های‌ مورد نظر در منطقه‌، با مجری‌ برگزاری‌ آزمون می‌باشد؛
 ضروری‌ است‌ متقاضیان به‌ منظور کسب‌ اطلاعات مرتبط‌ در خصوص آزمون، مکررا بــه‌ سایت‌ ایران آزمون مراجعـه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ هرگونه‌ اطلاع رسانی‌ از طریق‌ سایر منابع‌، معتبر نمی‌باشد؛
 بدیهی‌ است‌ ثبت‌ نام در آزمون به‌ منزله‌ مطالعه‌ کامل‌ دفترچه‌ راهنما و پذیرش کلیه‌ ضوابط‌ ذکر شده در آن تلقی‌ خواهد شد.
 ثبت‌نام متقاضیان در آزمون به‌ منزله‌ پذیرش کلیه‌ مفاد آگهی‌ آزمون، ضوابط‌، مقررات و دستورالعمل‌های‌ شرکت‌ می‌باشد و حق‌ هرگونه‌ ادعایی‌ درخصوص عدم اطلاع از مفاد آگهی‌ و دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون از متقاضی‌ سلب‌ می‌گردد.
 متقاضیان می‌توانند در صورت داشتن‌ هرگونه‌ سوال و یا ابهام در زمینه‌ برگزاری‌ آزمون، در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق‌ ایران آزمون قسمت‌ ارتباط با ما سوالات خود را مطرح نمایند.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.

 

ثبت نام

دانلود دفترچه شرایط (PDF) 

 


تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۲
دریافت کارت آزمون: ۴ الی ۷ شهریور ۱۴۰۲
زمان برگزاری آزمون: ۹ شهریور ۱۴۰۲


 

» تازه ترین خبرهای “مرتبط به آگهی ها و اخبار استخدامی” نسیم دلفان را دنبال کنید (اینجا / کلیک نمایید)


Skill
50%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *