آگهی جذب نیروی فصلی (قراردادی) در بیمارستان نورآباد دلفان

🔻آگهی جذب نیرو در بیمارستان دلفان

در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با انجام اقدامات مقتضی برای مقابله با بیماری کووید۱۹ و بسیج ملی مبارزه با کرونا، به منظور امکان‌پذیر نمودن پذیرش تعداد بیشتر بیماران ؛ بیمارستان ابن سینا در نظر دارد جهت راه اندازی بخش‌های درمانی جدید ؛ اقدام به بکارگیری نیروی پرستاری واجد شرایط تحت عنوان قرارداد ۸۹ روزه نماید.

متقاضیان می توانند همه روزه به دفتر مدیریت خدمات پرستاری مرکز واقع در بیمارستان مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.