پنجشنبه , ۶ مهر ۱۴۰۲

آخرین آمار ایران ۸۴ میلیون نفر / جمعیت لرستان به یک میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید / دلفان بیش از ۱۴۵ هزار نفر

برابر اعلام مرکز آمار ایران ، جمعیت کل کشور به تفکیک شهرستان و بر اساس محدوده جغرافیایی پایان شهریور سال ١۴٠٠، برآورد و منتشر شد.
?بر اساس نتایج این برآورد، جمعیت کل کشور در سال ١۴٠٠، حدود ٨۴ میلیون و ۵۵ هزار نفر محاسبه شده است که شامل ۴٢ میلیون و ۴۶٧ هزار نفر مرد و ۴١ میلیون و ۵٨٨ هزار نفر زن است.
?بر اساس این برآورد ۶٣ میلیون و ٨٧۶ هزار نفر در نقاط شهری و ٢٠ میلیون و ١٧٩ هزار نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.
?تعداد کل خانوار‌های کشور ٢۶ میلیون و ٣٨۴ هزار خانوار برآورد شده که ٢٠ میلیون و ٣٧۶ هزار خانوار در نقاط شهری و ۶ میلیون ٨ هزار خانوار هم در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.
?بر اساس برآوردها، شهرستان‌های تهران با ٩ میلیون و ٣٩ هزار نفر، مشهد با سه میلیون و ۶١٩ هزار نفر و اصفهان با دو میلیون و ١٧٨ هزار نفر پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های ایران در سال ١۴٠٠ به شمار می‌روند.

برابر جدول فوق آمار لرستان به یک میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسیده و دلفان از ۱۴۵ هزار نفر عبور کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *