بر اساس تجمیع آخرین آمارهای کرونایی در ایران و جهان ؛ جدیدترین آمار ارائه شده به شرح زیر می‌‌باشد.

🔶#دلفان – آمار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
🔹نتیجه‌های دریافتی: ۱۷ نفر
🔹نتایج مثبت جدید : ۴ نفر
🔹کل مبتلایان: ۱۰۵۳۲ نفر
🔹بیمار فعال: ۷ نفر
🔹موارد بستری مثبت و مشکوک: ۲ نفر
🔹مجموع فوتی‌ها : ۱۳۴ نفر

🔶#لرستان – آمار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
🔹مبتلایان جدید ۱۶ (دیروز ۴۹ نفر)
🔹مجموع مبتلایان ۱۹۷۵۶۹ نفر
🔹فوتی جدید ۰ (دیروز ۰ نفر)
🔹مجموع فوتی‌ها ۲۶۸۴ نفر
🔹بستری مثبت و مشکوک ۷۵ نفر

🔶#ایران  – آمار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
🔹مبتلایان جدید: ۲۲۹۲ نفر
🔹مجموع بیماران: ۶۲۲۱۰۳۳ نفر
🔹جانباختگان جدید: ۳۱ نفر
🔹مجموع جان‌باختگان: ۱۳۲۰۷۵ نفر
🔹بیماران وخیم تحت مراقبت : ۱۳۴۵ نفر

🔶#جهان – آمار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
🔹جمع مبتلا: ۳۲۷میلیون و ۲هزار ۶۳نفر
🔹جمع فوتی‌ها: ۵ میلیون ۵۵۴هزار و ۸۲۹نفر

🔻آخرین رنگ‌بندی شهرستان‌های لرستان

🔹در استان لرستان تمام مناطق و شهرستان‌ها در وضع آبی قرار دارند.

🔻تاکنون چه مقدار واکسن در ایران تزریق شده است.

🔹واکسن تزریق شده دُز اول : ۶۰۳۲۱۱۰۸
🔹واکسن تزریق شده دُز دوم : ۵۳۱۳۰۲۱۵
🔹واکسن تزریق شده دُز سوم ۱۲۵۲۱۸۵۶
🔹مجموع کل تاکنون : ۱۲۵۹۷۳۱۷۹