ماجرای بالاترین نجومی بگیر کشور ، حقوق ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر!

رئیس دیوان محاسبات کل کشور : یکی از مدیران دولتی ۵۳ میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کرده که بالاترین نجومی بگیر بوده است…

نسیم دلفان – به گزارش خبرگزاری فارس ، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: در بررسی حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ و بعد از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد که یکی از مدیران دولتی ۵۳ میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کرده که بالاترین نجومی بگیر بوده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور امروز ( سه شنبه ۲۶ فروردین) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش این دیوان در باره تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: این گزارش در قالب ۴ بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده‌ها، حسابرسی عملکرد و نظارت و پیشنهاد‌ات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرائت کرد.

وی درباره منابع و مصارف افزود: در این بخش میزان پیش بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و میزان تحقق آن بر اساس گزارش تفریغ ماده واحده قانون مذکور در قالب برخی بندها بیان شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال ۹۷ کل کشور آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که حدودا ۱۳۳.۳ درصد آن محقق شده است.

آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود ۱۲۷.۷ درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از ۱۰۰ درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند.

وی گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ ۳ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال ۹۷ بوده است به مبلغ ۷ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

وی در بخشی از گزارش خود اعلام کرد: در بررسی حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ و بعد از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد که یکی از مدیران دولتی ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی بگیر بوده است.

12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.