قابل توجه کشاورزان دلفانی / قیمت خرید چغندر در شهرستان دلفان اعلام شد

قیمت چغندر و مبلغ خرید آن توسط جهاد کشاورزی در سال ۹۹ افزایش یافت…

نسیم دلفان – به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلفان ، با توجه به افزایش قیمت در سال جدید ، خرید چغندر قند به شرح زیر از چغندرکاران انجام می گیرد.

۱. چغندر با عیار ۱۶ هر تن ۶۰۲۴۰۰ تومان + ۵۰ هزار تومان کمک کرایه + ۴۰ هزار تومان تفاله + ۱۰ هزار تومان شکر جمعا ۷۰۲۴۰۰ تومان

۲. چغندر با عیار ۱۷ هر تن ۶۴۸۷۰۰ تومان + ۵۰ هزار تومان کمک کرایه + ۴۰ تفاله + ۱۰ هزار تومان شکر جمعا ۷۴۸۷۰۰ تومان

۳. چغندر با عیار ۱۸ به شرح فوق هر تن ۷۹۵۰۰۰ تومان

۴. چغندر با عیار ۱۹ به شرح فوق هر تن ۸۴۱۴۰۰ تومان

۵. چغندر با عیار ۲۰ به شرح فوق هر تن ۸۸۷۷۵۰ تومان

۶. چغندر با عیار ۲۱به شرح فوق هر تن ۹۳۴۰۹۲ تومان

۷. چغندر با عیار ۲۲ به شرح فوق هر تن ۹۸۰۴۳۰ تومان

۸. چغندر با عیار ۲۳ به شرح فوق هر تن ۱۰۲۶۴۰۰ تومان

لازم به ذکر است که پول چغندر نقدا پرداخت می شود.

12

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.