آخرین خبرها

عکس پدر رضاخان(پدربزرگ محمدرضاپهلوی)!

به عکس قاتل ناصرالدین شاه یعنی میرزا رضای کرمانی که در صحن شاه عبدالعظیم در شهر ری، ناصرالدین شاه را به گلوله بست، نگاه کنید. این عکس را همه دیده‌اند. میرزا رضا در حالی که زنجیر شده است، سر زنجیر را یک امنیه سیه چرده به دست دارد…

نسیم دلفان – افکار نیوز در ادامه نوشت: این امنیه سیه چرده، پدر رضا شاه است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و مدت‌ها جزو عساکر قزاق بود. اما بعدها به علت اعتیاد به مواد مخدر (که در آن زمان منع قانونی نداشت و استعمال آن آزاد بود) از سپاه قزاق اخراج شد و به خدمت کامران میرزا نایب‌السلطنه درآمد.(امنیه دولتی شد)

در تمام دوران خدمت ۱۷ ساله رضا شاه و در طول ۳۷ سال سلطنت محمدرضا شاه هیچ تاریخ نگار و نویسنده‌ای حق نداشت به این مطلب اشاره کند و هیچ عکسی از پدر رضا شاه به چاپ نرسید و هر وقت این عکس معروف به مناسبت‌های تاریخی در نشریات چاپ می‌شد، فقط زیر آن می‌نوشتند: “میرزا رضا کرمانی” قاتل ناصرالدین شاه! و اشاره‌ای به نام امنیه‌ای که زنجیر میرزا رضا را در دست داشت نمی‌کردند.

یک نظر

  1. این عکس پدر رضا خان نیست چون پدر رضا خان هنگام تولد رضا چهل روز بعد میمیره یعنی سال ۱۲۵۶ در صورتی که ناصرالدین شاه ۲۰ سال بعدش ترور میشه پس پدرش زنده نبوده تازه خانه پدربزرگ رضا شاه مرادعلی سلطان سوادکوهی معروف بوده هنوز تو آلاشت پابرجاست موزه شده پس چطوری پدر رضا خان از بادکوبه به ایران مهاجرت کرده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.