طنز/ خداحافظی به سبک ایرانی…!

طنز / خداحافظی ایرانی ها…

۱-بعد مهمانی از روی مبل بلند میشن
میگن خوب زحمت دادیم خداحافظ
۲-دو قدم جلو تر خداحافظ
۳-جلو در خداحافظ دیگه ما رفتیم :-|
۴-داخل حیاط با صدای بلند...
منزل ما هم تشریف بیارین ،خداحافظـــــــــــــــــــــــــ ....
۵-جلو در حیاط (ساعت ۱ نصف شب)
بریم دیر وقته الان همسایه ها بیدار میشن خداحافظ خداحافظ :-|
۶-جلو در ماشین خداحافظ
۷-داخل ماشین خداحافظ
۸-ماشین در حال حرکت بووووووق بوووق یعنی خداحافظ :|
فردا صبح هم مادر خانواده زنگ میزنه به زن میزبان میگه
اوا خدا مرگم بده دیشب نفهمیدم ازهمه خداحافظی کردم یا نه ؟
از طرف من از همه خداحافظی کن :)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.