تصویر ماندگار عضو ستاد میرحسین در راهپیمایی ۹ دی

دی‌ماه ۸۸ بعد از آنکه غبار فتنه خوابید گروه گروه مردم ایران برای دفاع از حریم امن ائمه اطهار(ع) از همه رنگ به خیابان‌ها آمدند…نسیم دلفان – به گزارش خبرگزاری فارس،‌ دی ماه ۸۸ بعد از آنکه غبار فتنه خوابید گروه گروه مردم ایران برای دفاع از حریم امن ائمه اطهار(ع) از همه رنگ به خیابان ها آمدند و شعار «حسین حسین» واقعی سر دادند.

یکی از این افراد، «محمدرضا رضاییان» عضو ستاد میرحسین موسوی بود که ۹ دی ۸۸ بعد از ماه ها که به قول خودش «سبز» بود آمده بود تا از دروغ گویان و کودتاگران مدرن ابراز برائت کند.

رضائیان عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در نیاوران بود که با حضور در راهپیمایی ۹ دی ۸۸ و دست‌نوشته جالب توجه‌اش، تحلیلی ورای همه تحلیل‌ها درخصوص انتخابات ۸۸ ارائه کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.