به این 2 شهر ایران هرگز سفر نکنید / ویروس کرونا در آنجا می تازد
 

نسیم دلفان – به گزارش رکنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۷ هزار و ۲۰۰ بیمار مشکوک به بیماری حاد تنفسی به بیمارستان های کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند گفت: از این تعداد بیمار مشکوک در این دو شهرستان ، آزمایش ۱۰۱۰ نفر به بیماری کرونا مثبت بوده است.

12